[ zpět ] Fotogalerie: Černovický zpěváček 2007 * foto Filip Anton
Náhled: Rok se překulil a je to tady zase Náhled Náhled Náhled Náhled: Mladá muzika Májek s Martinem Marholdem Náhled: Jana Schejbalová cimbalistka Mladé muziky Májek Náhled: Mladá muzika Májek s Martinem Marholdem Náhled: Gajdoš - Michal Marhold Náhled: Hostem soutěže byl Libor Macháček - Zlatý zpěváček roku 2005 Náhled: Soutěžící doprovázela CM Ponava s primášem Lubomírem Graffem Náhled: Děti z I. kategorie s předsedou poroty  O. Krejčíříkem při udělování cen Náhled Náhled: Oldřich Krejčiřík blahopřeje těm neúspěšnějším z I. kategorie Náhled: Jakub a Jaroslav Kilianovi při přebírání ceny - I. kategorie Náhled: Tereza Ryšavá z Májíčku - II. Kategorie Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled: Martin Marhold - II. kategorie Náhled Náhled: Martin Marhold - II. kategorie Náhled: Soustředění - Dětem se to nesmí pokazit Náhled Náhled Náhled: Vedoucí cimbálové muzika PONAVA Antonín Jungwirt Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled Náhled: Celou soutěž moderovala Jana Čipáková Náhled Náhled Náhled: Jana Schejbalová - absolutní vítěz soutěže v roce 2007 Náhled: Michal Marhold - Mladá muzika Májek Náhled: Ondřej Marhold - primáš Mladé muziky Májek Náhled Náhled: Jakub Skalník - I. kategorie Náhled: Vojtěch Halaš - III. kategorie Náhled: Vojtěch Halaš - III. kategorie Náhled: Bernadeta Kurešová - III. kategorie Náhled: Bernadeta Kurešová - III. kategorie Náhled Náhled Náhled: Žaneta Kiliánová - III. kategorie Náhled: Žaneta Kiliánová - III. kategorie Náhled: Kateřina Krcháková - III. kategorie Náhled: Kateřina Krcháková - III. kategorie Náhled: Natálie Petlachová - I. kategorie Náhled: Jakub Jelínek - III. kategorie a postupující do kategorie vítězů III. Náhled: Jakub Jelínek - III. kategorie a postupující do kategorie vítězů III. Náhled: Šárka Krcháková - III. kategorie Náhled: Šárka Krcháková - III. kategorie Náhled Náhled Náhled: Porota z leva: Jan König, Jiří Krpec, Oldřich Krejčiřík, Václav Kovářík, Jan Kružík Náhled: Michal Marhold - Mladá muzika Májek Náhled: Gajdoš - Michal Marhold Náhled: Jana Schejbalová - absolutní vítěz soutěže v roce 2007 adržitelka ceny J. Hovorky Náhled: Jana Schejbalová - absolutní vítěz soutěže v roce 2007 adržitelka ceny J. Hovorky Náhled: Jakub Jelínek - kategorie vítězů III. Náhled: Jakub Jelínek - kategorie vítězů III. Náhled: Monika Kvapilová - kategorie vítězů III. Náhled: Monika Kvapilová - kategorie vítězů III. - 3. místo Náhled: Gajdošská muzika Májek Náhled: Jiří Marhold - Podšable za doprovodu Gajdošké muiky Májek Náhled: Jiří Marhold - Podšable za doprovodu Gajdošké muiky Májek Náhled: Soutěžící II. kategorie při rozdávání cen Náhled Náhled: Václav Kovářík předává ceny soutěžícím ve II. kategorii Náhled: Václav Kovářík předává ceny soutěžícím ve II. kategorii Náhled: Jan Kružík a soutěžící va III. kategorii Náhled: Soutežící v kategorii vítězů III. Náhled: Soutežící v kategorii vítězů III.