Soubor Májek přijímá nové členy dle následujících kritérií:

Taneční složka

Hledáme chlapce a děvčata / muže a ženy ve věku od 16 let, horní hranice není stanovena (nejstarší současný člen souboru má 90 let – korepetitor – čestný člen). Taneční průprava není podmínkou, pro začínající tanečníky uspořádáme při dostatečném počtu zájemců seminář pro zvládnutí základů.

Podmínky pro přijetí:

 • Opravdový zájem o činnost v souboru
 • Cvičební úbor a obuv
 • Pravidelná docházka na zkoušky
 • Plnění členských povinností vyplývajících ze stanov našeho souboru

Dívčí sbor

Podmínky pro přijetí:

 • Hlasové předpoklady
 • Pravidelná docházka na zkoušky
 • Plnění členských povinností vyplývajích ze stanov našeho souboru

Hudební složka

Podmínky pro přijetí:

 • Zvládnutá technika hry na hudební nástroj
 • Pokud možno znalost not
 • Vlastní nástroj (mimo cimbálu a kontrabasu)
 • Pravidelná docházka na zkoušky
 • Plnění členských povinností vyplývajích ze stanov našeho souboru

Krojové vybavení má soubor vlastní. Součástí plnění členských povinností je také úhrada členského příspěvku, který činí 500,– Kč za pololetí.

Zájemci o členství v souboru Májek se mohou přihlásit   vždy v úterý a ve čtvrtek v kulturním domě na ulici Charbulova č. 3 od 19 do 2130 hod. nebo telefonicky u vedoucího souboru pana Zelinky (viz Kontakt).

Tisk

SLPT Májek © 2007 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: majek@centrum.cz | RSS